Uslovi korišćenja sajta

Ovi uslovi korišćenja ( “Uslovi”, “Sporazum”) jesu sporazum između kreatora MojLonac.rs ( “kreator sajta”, “nas”, “mi” ili “naš”) i tebe (“Korisnik”, “vi” ili “ti”). Ovaj Sporazum utvrđuje opšte uslove tvog korišćenja sajta https://www.mojlonac.rs i njegovih proizvoda ili usluga (zajedno, “Sajt” ili “Usluge”).

 

Korisnički nalozi i članstvo

Ako otvoriš nalog na Sajtu, ti si odgovoran(na) za održavanje bezbednost tvog naloga i ti si u potpunosti odgovoran(na) za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru tvog naloga i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa njim. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do gašenja tvog naloga. Morаš nas odmah obavestiti o neovlašćenoj upotrebi tvog naloga ili bilo kom drugom narušavanju bezbednosti. Mi nećemo biti odgovorni za tvoje radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih radnji ili propusta. Mi možemo suspendovati, onemogući, ili izbrisati nalog (ili bilo koji njegov deo) ako se utvrdi da si prekršio(la) bilo koju odredbu ovog Sporazuma ili da tvoje ponašanje ili sadržaj imaju tendenciju da oštete našu reputaciju i nematerijalnu vrednost. Ako ti nalog izbrišemo iz gore navedenih razloga, ne možeš se ponovo registrovati za naše usluge. Možemo blokirati tvoju e-mail adresu i Internet protokol adresu kako bi se sprečilo dalje registrovanje.

 

Korisnički sadržaj

Mi ne posedujemo nikakve podatke, informacije ili materijal (“Sadržaj”) koji objavljuješ na sajtu u toku korišćenja servisa. Isključivo je tvoja odgovornost za tačnost, kvalitet, integritet, zakonitost, pouzdanost, svrsishodnost i vlasništvo intelektualne svojine ili pravo na korišćenje svih objavljenih Sadržaja. Mi možemo pratiti sadržaj na Sajtu koji si objavio(la) ili kreirao(la) korišćenjem naših usluga. Tvoje korišćenje Sajta nam daje dozvolu za korišćenje, reprodukovanje, prilagođavanje, menjanje, objavljivanje ili distribuciju sadržaja koji si kreirao(la) ili sačuvao(la) na korisničkom nalogu u komercijalne svrhe, marketing ili bilo koje slične namene. Takođe nam daje dozvolu za pristup, kopiranje, distribuiranje, čuvanje, prenošenje, reformatiranje, prikazivanje i reprodukciju Sadržaja tvog korisničkog naloga u cilju pružanja Usluge. Bez ograničavanja bilo koji od tih izjava ili garancija, imamo pravo, ali ne i obavezu, da po našem nahođenju, odbijemo ili uklonimo bilo koji Sadržaj koji, po našem mišljenju, krši bilo koju od naših politika ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

 

Rezervne kopije

Mi redovno pravimo rezervne kopije Sajta i Sadržaja i trudimo se da osiguramo potpunost i tačnost ovih rezervnih kopija. U slučaju otkaza hardvera ili gubitka podataka, mi ćemo vratiti kopije automatski kako bi se smanjio uticaj otkaza i zastoj, ali ne garantujemo potpunost i tačnost ovih rezervnih kopija.

 

Veze ka drugim sajtovima

Iako je ovaj Sajt može biti povezan sa drugim sajtovima, mi nismo povezani, direktno ili indirektno, što podrazumeva odobrenje, udruženje, sponzorstvo, podršku ili povezanost sa bilo kojim povezanim sajtom, osim ako to nije posebno navedeno. Mi nismo odgovorni za ispitivanje ili vrednovanje, i ne garantujemo za ponudu, poslovanje ili pojedince ili sadržaj njihovih sajtova. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za postupke, proizvode, usluge i sadržaj bilo koje treće strane. Treba da pažljivo razmotriš zakonske izjave i druge uslove korišćenja svakog sajta kojem pristupaš preko veze sa ovog sajta. Tvoje povezivanje ka bilo kojim drugim stranicama van sajta je na sopstveni rizik.

 

Oglašavanje

Tokom korišćenja sajta, možeš ući u prepisku sa ili učestvovati u promocijama oglašivača ili sponzora koji pokazuju svoju robu ili usluge putem Sajta. Svaka takva aktivnost, i svi uslovi, garancije ili izjave u vezi sa takvom aktivnošću, se isključivo između tebe i relevantne treće strane. Mi ne preuzimamo nikakvu obavezu, ne snosimo nikakvu odgovornost, za bilo koje takve prepiske, kupovinu ili promociju između tebe i takve treće strane. Osim ukoliko nije izričito dozvoljeno, nemaš pravo da na Sajtu postavljaš reklamni materijal, reklamne poruke ili bilo koju drugu vrstu reklame.

 

Nedozvoljeno korišćenje

Pored ostalih uslova kao što je izloženo u Sporazumu, zabranjeno ti je da koristiš internet stranicu ili njen sadržaj:
(A) u bilo koje nezakonite svrhe;
(B) za traženje od drugih da izvrše ili da učestvuje u bilo kojoj nezakonitoj radnji;
(C) za kršenje međunarodnih, federalnih, pokrajinskih ili državnih propisa, pravila, zakona ili lokalnih uredbi;
(D) za narušavanje ili kršenje naših prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih;
(E) za maltretiranje, zlostavljanje, uvrede, povrede, klevete, omalovažavanje, zastrašivanje, ili diskriminaciju na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, nacionalnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla, ili invaliditeta;
(F) za otpremanje lažne ili netačne informacije;
(G) za otpremanje ili prenos virusa ili bilo koje druge vrste zlonamernog koda koji će ili se može koristiti na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kog povezanog sajta, drugih sajtova, ili interneta;
(H) za prikupljanje i praćenje ličnih podataka drugih;
(I) za slanje neželjene el. pošte, prikupljanje podataka obmanom (spem, fišing, farming, pretekst, kroling, skrejping);
(J) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili
(K) za ometanje ili zaobilaženje sigurnosne funkcije na Servisu ili bilo kom povezanom sajtu, drugim sajtovima, ili Internetu.
Zadržavamo pravo da prekinemo tvoje korišćenje Usluge ili bilo kog povezanog sajta zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

 

Prava intelektualne svojine

Ovaj Sporazum ne prenosi sa kreatora Sajta na tebe nikakvu intelektualnu svojinu i prava, vlasništvo nad imovinom i interes u istoj koji ostaje (između strana) isključivo su u posedu kreatora Sajta odnosno trećih strana. Svi zaštitni znaci, oznake usluga, grafika i logotipi korišćeni u vezi sa našim Sajtom ili Uslugama, su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kreatora Sajta ili vlasnika licence kreatora Sajta. Ostali zaštitni znaci, oznake usluga, grafika i logotipi korišćeni u vezi sa našim Sajtom ili Uslugama, mogu biti zaštitni znaci trećih strana. Tvoja upotreba našeg Sajta i Usluga ti ne daje nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili korišćenje na drugi način zaštitnih znakova kreatora Sajta treće strane.
Određeni grafički prikazi predstavljeni na sajtu su preuzeti sa Vector Art by vecteezy.com

 

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju kreator Sajta, njegovi partneri, službenici, direktori, zaposleni, agenti, dobavljači ili izdavači licenci neće biti odgovorni za bilo kakve: indirektne, slučajne, specijalne, kazne ili odštete za nemogućnost druge ugovorne strane da ispuni ugovorne obaveze, ili posledične štete (uključujući, bez ograničenja, štete za izgubljenu dobit, prihod, prodaju, nematerijalnu vrednost, korišćenje ili sadržaj, uticaj na poslovanje, prekid poslovanja, gubitak očekivane uštede, gubitak poslovnih prilika), bilo kako da su izazvane, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, uključujući, bez ograničenja, ugovor, obligaciju, garanciju, kršenje zakonskih obaveza, nemar ili drugi način, čak i ako je kreatoru Sajta ukazano na mogućnost takve štete ili je mogao da predvidi takve štete.

 

Obeštećenje

Slažeš se da obeštetiš i zaštitiš kreatora Sajta i njegove partnere, direktore, službenike, zaposlene i agente od bilo kakvih obaveza, gubitaka, šteta ili troškova, uključujući i advokatske honorare, nastale u vezi sa ili koji proizilaze iz navoda, tvrdnji, postupaka, sporova, ili zahteva bilo koje treće strane protiv bilo koga od njih, kao rezultat ili u vezi sa tvojim Sadržajem, korišćenjem Sajta ili Uslugama ili namernim nedoličnim ponašanjem sa tvoje strane.

 

Salvatorna klauzula

Sva prava i ograničenja sadržana u ovom Sporazumu mogu se primeniti i važe i obavezujuća su samo u meri u kojoj ne krše važeće zakone i imaju za cilj da budu ograničena u obimu neophodnom da ne učine ovaj Sporazum nezakonitim, nevažećim ili neprimenjivim. Ako bi se bilo koja odredba ili deo bilo koje odredbe ovog Sporazuma smatrala nezakonitom, nevažećom ili neprimenljivom od strane nadležnog suda, namera je strana da će ostale odredbe ili njihovi delovi predstavljati njihovu saglasnost u pogledu predmeta ovog Ugovora, i sve takve preostale odredbe ili njihovi delovi će ostati na snazi.

 

Rešavanje sporova

Formiranje, tumačenje i izvršenje ovog Sporazuma i sporovi koji iz njega proizađu će biti regulisani materijalnim i procesnim pravom Srbije, bez obzira na pravila o neslaganjima i izboru zakona samog Sporazuma i, u meri u kojoj je moguće, zakonima Srbije. Ekskluzivna nadležnost i sedište suda u vezi sa predmetom Sporazuma će biti sudovi koji se nalaze u Srbiji, a se ovim saglašavaš sa nadležnošću tih sudova. Ovim se odričeš prava na suđenje pred porotom u bilo kom postupku koji bi proistekao iz ili u vezi sa ovim Sporazumom. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne odnosi se na ovaj Sporazum.

 

Izmene i dopune

Zadržavamo pravo na izmenu ovog Sporazuma ili politika u vezi sa Sajtom ili Uslugama u bilo koje vreme, nakon objavljivanja ažurirane verzije ovog Sporazuma na Sajtu. Kada to uradimo revidiraćemo datum izmene na dnu ove stranice. Nastavljanje korišćenja Sajta nakon takve promene će predstavljati saglasnost sa takvim promenama.

 

Prihvatanje ovih uslova

Potvrđuješ da si pročitao(la) ovaj Sporazum i saglasan(sna) si sa svim njegovim uslovima i odredbama. Korišćenjem Sajta ili Usluga slažete se da budete obavezani ovim Sporazumom. Ako se ne slažeš da se pridržavaš uslova ovog Sporazuma, nisi ovlašćen(a) da koristiš ili pristupaš Sajtu i njegovim Servisima.

 

Stupanje u kontakt sa nama

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom, obratite nem se na stranici za kontakt.

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 24. februara 2018.

Pridružite nam se

Registrujte svoj nalog i učestvujte u svim našim nagradnim i drmugim akcijama

Već imate nalog? Ulogujte se

Novi recepti

Magazin

Istina o organskoj hrani: Ono što ne znate i niko vam nije rekao

Postoje dva glavna argumenta kada se govori o prednosti organske hrane, naročito useva. Prvi argument je da su biljke uzgojene bez sintetičkih pesticida hranljivije od istih vrsta gajenih u normalnim uslovima, pa zato oni koji ih konzumiraju imaju određene „zdravstvene koristiˮ. Prema drugom argumentu, organske farme povećavaju dobrobit životinja, pružajući bolje uslove za uzgoj stoke, a dobre su i za prirodu i divlje životinje. Dok industrija organske hrane navedene argumente drži za činjenice,

Kako mi je test intolerancije na namirnice spasao život

Intolerancija na namirnice… Znam, prevrnuli ste očima i niste jedini. Prevrtali su i lekari opšte prakse u više navrata kad bih im objasnio zašto više ne patim od alergije i astme iako piše u kartonu da sam bio težak slučaj do 23 godine. Pa, čak i poznanici kojima sam savetovao da reše neke zdravstvene tegobe na ovaj način bili su vrlo nepovreljivi, a znaju da mi je ova netradicionalna metoda lečenja rešila najteži zdravstveni problem u životu. Jedini stručnjak u oblasti tradicionalne medicine k

Grip vam neće moći ništa ako unosite ove minerale i vitamine

Vitamini i minerali čuvaju zdravlje, jačaju imunitet i daju nam snagu. Zbog toga je važno uzimati hranu bogatu ovim supstancama. Ukoliko se osećate malaksalo, možda je vreme da promenite svoj jelovnik i u njega unesete namirnice bogate ovim supstancama.